Loading

Một số Dự án nổi bật Cập nhật những dự án website chúng tôi đã hoàn thành

Quy trình làm việc Tuân thủ quy trình tuần tự phát triển sản phẩm

quy trinh lam web

Giai đoạn 1

Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của khách hàng !

phat trien website

Giai đoạn 2

Trao đổi thống nhất nội dung - định hướng phát triển sản phẩm và đặt cọc !

hoan thanh website

Giai đoạn 3

Tiến hành thực hiện giao diện layout - code - test và hoàn thiện sản phẩm !

ban giao san pham

Giai đoạn 4

Bàn giao sản phẩm ( chỉnh sửa nếu có ) thanh toán phần còn lại và bảo trì !

Xem tất cả mẫu template

Bạn cần template - layout mẫu để tham khảo và sử dụng

Tin tức nổi bật Cập nhật những bài viết tin tức mới nhất